מה זה סטטוטוריקה?

אחד מן המשאבים היקרים כיום בכדור הארץ הוא לא אחר מאשר אדמה, פיסת קרקע שנוכל לקרוא לה גם בית וממנה ללכת אל העבודה לחזור ולגדל בה את הילדים שלנו בשקט. אבל על מנת שנוכל לבנות את הבית שאותו נרצה, יתכן ונצטרך לעמוד גם תחת התכנונים הארציים, המחוזיים והמקומיים. מכיוון שכולנו עושים שימוש  כזה או אחר באדמה, בין אם לפתוח עסק או לחנות את הרכב שלנו, ישנו הצורך להעמיד תכנונים מקיפים לשטח על מנת שכולנו נוכל להנות מפיסת האדמה שלנו. תכנונים אלו נקראים תכנונים סטטוטורים והם אמונים על חלוקה נכונה של האדמה שלנו, כך שכל שימוש כזה או אחר באדמה אמור להיות מותאם אל תכנונים אלו.

הגורמים שמעורבים

אל תכנונים אלו בלא מעט מהפעמים ישנם יותר מגוף אחד אשר עשויים למצוא עצמם מעורבים בתכנון, לכן הגורם הראשון שלרוב יהיה חלק מגורמי התכנון יהיה לא אחר מאשר היזם או הגוף אשר מבקשים לעשות שימוש באדמה.
הגוף השני הוא כמובן התושבים האמורים להביע דעתם על הצעת בנייה של היזם או הגוף המבקש, במידה ותכנון כזה או אחר אמור לפגוע בגישה/איכות חיים/שווי נכס ועוד, יוכלו להעלות זאת. הגוף השלישי נמנה בין הגופים המתכננים וייצג את המוסדות האחראים להחליט בעניין הבנייה באזור, כמו מועצה מקומית, ועדת בניה וכו'. אל כל אלו מתווסף הגוף הרביעי והוא יכלול שורה של גופים פוליטים, כלכלים, סביבתיים וחברתיים אשר יוכלו להעלות התנגדות או שינויים לתוכנית.

הליכי אישור של תכנונים סטטוטרים

אישורים של תוכניות אלו נעשים על ידי הועדה הרלוונטית והאחראית כמו הועדה לתשתיות לאומיות, ועדה לקרקע חקלאית וועדה למימי חופין.  יחד עם הגופים שהוזכרו לעיל ובבחינה סטטוטרית עמוקה ויסודית בכל היבטי התכנון והיבטי סטטוטוריקה שונים.

 • תכנון מקומי
  הועדה המחוזית יחד עם נציגי הרשות המקומית, נציגים ממשלתיים, נציגי איכות הסביבה ועוד.
  אלו אמונים על פירוט השימוש של הקרקע ואחראים על כל בנייה ברמה המקומית.
 • תכנון מחוזי
  עליה אמונה הועדה הארצית לבניה והיא מורכבת מנציגי הרשויות הרלוונטיות, מגזר ציבורי ונציגי משרדי ממשלה שונים. תכנון זה אמון על תכניות אשר רלוונטיות לששת המחוזות השונים ושימוש הקרקע שלהן.
 • תכנון ארצי
  על הועדה הזו אמונה הממשלה והיא אחראית על תכנונים ברמה הארצית, החל משתיות, אוכלוסיה, יערות, חופים ושימור טבע. הועדה אחראית על השימוש הרוחבי לטווח הרחוק בשימוש האדמה בארץ.

סגור לתגובות.