מקובלים כותבים קבלה

כותב "בעל הסולם" הרב יהודה אשלג במאמרו: 'מהותה של חכמת הקבלה': על מה סובבת החכמה?

על פלגי מים

שאלה זו כמובן, עולה על כל בר דעת. הנה כדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה מן המקור: "כי חכמה זו היא, לא פחות ולא יותר, רק סדר של שורשים, המשתלשלים ע"ד קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית', לנבראיו בעולם הזה".

תמיד היתה לי הרגשה שאנחנו נמצאים במציאות שרק את תוצאותיה אנחנו קולטים. שנסתרות מעיננו הסיבות, השורשים. חוכמת הקבלה מביאה את האדם לידי הכרה של הסיבות. למה קורה המקרה שנראה לעיננו. עוד כותב בעל הסולם: "אכן, אם נשים לבנו, להשיב רק על שאלה אחת, מפורסמת מאד, בטוח אנכי, שכל השאלות והספיקות הללו, יתעלמו מן האופק, ותביט אל מקומם, ואינם. והיינו, השאלה הזעומה, הנשאלת מכל בני ירד, שהיא: מהו הטעם בחיינו? כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך, דהיינו מרבית היסורים והמכאובים, שאנו סובלים בעדם, בכדי להשלימם על אחריתם, הנה, מי הוא הנהנה מהם? או ביתר דיוק: למי אני מהנה?והן אמת, שכבר נלאו חוקרי הדורות, להרהר בזה. ואין צריך לומר, בדורנו זה, שלא ירצה מי שהוא, אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת, בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים, היא פוגשת אותנו בלתי קרוא, ומנקרת את מוחנו, ומשפילתנו עד עפר, בטרם שנצליח למצוא, התחבולה הידועה, דהיינו, להיסחף בלי דעת, בזרמי החיים, כדאתמול." (לקריאה נוספת – http://chinanewsline.com)

תקופת הקורונה תפסה אותנו לא מוכנים. חשבנו שאנו שולטים במציאות. נכון, לא הכל טוב, אבל ברור לנו לאן מועדות פנינו. בא נגיף קטן ובכמה חודשים שינה את חוקי המשחק. 'שבו בבית' הוא אמר לנו. תחשבו למה, בשביל מה, איזה עתיד אתם מייחלים לעצמכם? מה התכלית? מקובלים הם אנשים שהשיגו את מטרת הבריאה. הם כותבים מההשגה שלהם כלפינו. הם כותבים, שהמטרה של הבורא היא להיטיב לנבריאיו. העניין הוא שהטוב של הבורא שונה מהטוב שאנחנו מצפים לו. הטוב של הבורא זה להפוך אותנו לאדם, מלשון דומה לעליון, כמו שהוא משפיע ואוהב כ., להפוך אותנו, לאוהבים. לכן "ואהבת לרעך כמוך" הכלל הגדול. הטוב שאנחנו במצבנו הנוכחי מצפים לו זה לקבל מילוי, אוכל ,מין, כבוד מושכלות. מקובלים כותבים, שברגע שאתה הפוך מהבורא, אתה נפרד ממנו ולכן הבורא עושה עלינו את הסיבוב הזה, שנתחיל לשאול את עצמנו שאלות. האם אנחנו בכיוון הנכון להיות אדם אוהב ומשפיע לזולת כמו הבורא?

סגור לתגובות.